همه ی نوشته ها در: همایش

به مناسبت هفته وحدت کونگ فوتوآاستان بوشهرهمایشی برگزارکرد

استان_بوشهر شنبه ۲۷ آذر ماه تواآکاران استان در شهر آبپخش حضور بهم رساندند به گزارش انفورماتیک کونگ فوتوآ استان بوشهر به نقل از  دات نیوز، توآ کاران استان بوشهر به مناسبت هفته وحدت و … بیشتر بخوانید