همه ی نوشته ها در: فنی

فنی

آزمون فنی رتبه ۵ و ۶ کونگ فوتوآ کشور برگزارشد

به گزارش انفورماتیک کونگ فوتوآ کشور آزمون فنی رتبه ۵ و ۶ کونگ فوتوآ کشور برگزارشد شرکت کنندگان در آزمون فنی شالبند مشکی رتبه پنج و شش کونگ فوتوآ آزمون خود را با موفقیت … بیشتر بخوانید

اولین جلسه شورای فنی توآ کشور دوشنبه ۲۱ فروردین برگزار شد

اولین جلسه شورای فنی توآ کشور دوشنبه ۲۱ فروردین با حضور اعضا شورای فنی و ریاست کونگ فوتوآ کشور استاد موسی یحیایی دبیر کونگ فوتوآ کشور استاد سید رضا موسوی واعضاء اساتید گرانقدر  رحیمی … بیشتر بخوانید

جلسه مسئولین وشورای فنی توآکشوربا ریاست محترم فدراسیون

به گزارش انفورماتیک کونگ فوتوآ کشور جلسه مشترک مسئولین رده اول دفتر مرکزی کونگ فوتوآ کشور و شورای فنی  توآ با ریاست محترم فدراسیون کونگ فو وهنرهای رزمی جناب استاد رضاحیدری ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ برگزارشد. دراین جلسه … بیشتر بخوانید

استاژ(هماهنگی)خطوط کونگ فوتوآ کشور در استان کردستان برگزارشد

به گزارش انفورماتیک کونگ فوتوآ کشور پیرامون رویکرد هماهنگی تکنیکی در سراسرکشور استاژ خطوط ۱٫۲٫۳ به میزبانی استان کردستان جمعه ۱بهمن ماه در سالن رزمی آزادی سنندج،با حضور استاد قاسمی مسئول محترم کمیته  آموزش … بیشتر بخوانید

استاژ(هماهنگی) خطوط کونگ فوتوآدراستان خوزستان برگزارشد

به گزارش انفورماتیک کونگ فوتوآ کشور به نقل از کونگ فوتوآ استان خوزستان پیرامون رویکرد هماهنگی تکنیکی در سراسرکشور استاژ خطوط ۱٫۲٫۳ به میزبانی استان خوزستان جمعه ۱۰دی ماه زیر نظر شورای فنی کونگ … بیشتر بخوانید

برگزاری آزمون شالبند مشکی رتبه ۱الی ۴ درتهران

به گزارش انفورماتیک  توآ استان تهران آزمون رتبه ۱ الی ۴  در استان تهران برگزار میشود. آزمون ارتقاء رتبه ۱ الی ۴   بخش آقایان در تاریخ ۹۵/۱۰/۳ به میزبانی تهران در خانه کونگ فو … بیشتر بخوانید