همه ی نوشته ها در: بازرسی

بازرسی

اولین جلسه کمیته بازرسی توآ کشور

اولین جلسه کمیته بازرسی کشور مورخ ۹۶/۱/۱۹  با حضور دبیر محترم توآ کشور سید رضا موسوی و مسول کمیته بازرسی  عبادالله رضایی و دبیر کمیته بازرسی آقای فرهاد فردوسی در دفتر مرکزی توآ کشور … بیشتر بخوانید