همه ی نوشته ها در: اموراستانها

اطلاعیه فوری صدورکارت های شناسایی توآکشور

قابل توجه مسئولین وجامعه بزرگ کونگ فوتوآ کشور موضوع اطلاعیه صدور کارت های شناسایی کونگ فوتوا کشور لطفا نامه پیوست را به دقت مطالعه و اقدامات لازم را مبذول فرمایید     اصلاحیه درباره … بیشتر بخوانید

انتصاب در کونگ فوتوآ کشور و استان قزوین

به گزارش دفتر مرکزی کونگ فوتوآ کشور در پی استعفاء استاد محمد علی نوروزی ازمسئولیت  کونگ فو توآ استان قزوین ؛ ازسوی ریاست کونگ فوتوآ کشور استاد موسی یحیایی  آقای بهنام فر با حمایت … بیشتر بخوانید