همه ی نوشته ها در: برگزاری دوره های داوری – مربیگری وفنی

برگزاری دوره های داوری و مربیگری

آزمون فنی شالبندمشکی دان ۱الی ۴ به میزبانی استان زنجان ۳شهریور۹۶

کونگ فو توآ استان زنجان در نظر دارد یک دوره آزمون شابند  مشکی رتبه  یک الی چهار   مورخ ۹۶/۶/۳ در این استان برگزار نماید واجدین شرایط  جهت ثبت نام اولیه واطلاعات بیشتر با … بیشتر بخوانید

آزمون شالبند مشکی دان ۱ الی ۴ ویژه بانوان مرداد۹۶

دفتر مرکزی کونگ فو توآ  کشور در نظر دارد یک دوره آزمون شابند  مشکی رتبه  یک الی چهار  در بخش *بانوان*   مرداد ماه سال جاری برگزار نماید . واجدین شرایط  جهت ثبت نام … بیشتر بخوانید

استاژفنی خطوط کونگ فوتوآ ویژه بانوان

استاژ فنی خطوط آناتوآ،آتادو،سوتو در همه رده های سنی در بخش بانوان در تاریخ ۹۵/۱۱/۱  انجام میشود  لذا حضور دراستاژ برای همه مربیان الزامیست و در صورت عدم شرکت در استاژ شخص در آزمونهای … بیشتر بخوانید

برگزاری آزمون شالبند مشکی رتبه ۱الی ۴ درتهران

به گزارش انفورماتیک  توآ استان تهران آزمون رتبه ۱ الی ۴  در استان تهران برگزار میشود. آزمون ارتقاء رتبه ۱ الی ۴   بخش آقایان در تاریخ ۹۵/۱۰/۳ به میزبانی تهران در خانه کونگ فو … بیشتر بخوانید