همه ی نوشته ها در: خوزستان

خوزستان

استاژ(هماهنگی) خطوط کونگ فوتوآدراستان خوزستان برگزارشد

به گزارش انفورماتیک کونگ فوتوآ کشور به نقل از کونگ فوتوآ استان خوزستان پیرامون رویکرد هماهنگی تکنیکی در سراسرکشور استاژ خطوط ۱٫۲٫۳ به میزبانی استان خوزستان جمعه ۱۰دی ماه زیر نظر شورای فنی کونگ … بیشتر بخوانید